Hyvä Hieronta Sinulle Oy

Taltioimme henkilöasiakkaiden tiedot hoitolain mukaisesti
asiakasrekisteriin. Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta
itseltään. Mikäli asiakas on alaikäinen, tietoja voidaan saada huoltajilta. Tallennettavia
tietoja ovat perustiedot, terveystiedot, ajanvaraustiedot, sekä mahdolliset laskutustiedot,
palautteet, viralliset selvityspyynnöt ja vaaratapahtumat.

Tietoja käytetään hieronnan toteuttamiseen ja hoitokirjausten dokumentointiin sekä
asiakkaan muistuttamiseksi. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää sähköpostiosoitteensa
käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksissa, muita yhteystietoja emme käytä
markkinoinnissamme. Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväkseen itseensä liittyviä tietoja
sekä oikeus pyytää henkilötietojen oikaisua, poistoa ja siirtoa.
Rekisteri on suojattu salasanalla henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät
terveydenhuollon ammattilaiset ja asiakaspalvelu. Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan
suostumuksella tai lakiin perustuen. Henkilötietoja ei käsitellä eikä luovuteta EU-alueen
ulkopuolelle. Asiakastiedot eivät siirry OmaKanta – palveluun.

Terveystietojen säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
potilasasiakirjoista (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 12 vuotta
kuolemasta tai ellei siitä ole tietoa niin 120 vuotta syntymästä. Palautteisiin ja
vaaratapahtumiin liittyviä tietoja säilytetään viisi vuotta. Virallisiin selvityspyyntöihin liittyvät
tiedot säilytetään 12 vuotta.

Yhteyshenkilönä Teo-Tuomas Hirvonen,
teo.hirvonen@hyvahierontasinulle.fi.